Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Statut asociatia consilierilor juridici Bacau

Asociatia Consilierilor Juridici Bacau

- Statut

Organele de conducere ale Asociatiei:


A. Adunarea Generala;
Adunarea Generala se compune initial din membrii fondatori ale caror nume si adrese sunt enumerate in Actul constitutiv, iar ulterior si din toti membrii asociati care adera la prezentul Statut. Adunarea Generala are urmatoarele atributii:
a.)aproba modificarea actelor constitutive ale ACJB si ale Statutului;
b.)aproba aderarea la o structura asociativa cu caracter national;
c.)alege membrii Consiliului Director;
d.)aproba bugetul de venituri si cheltuieli si raportul exercitiului financiar pentru anul anterior;
e.)valideaza cenzorii propusi de catre Consiliul Director;
f.)adopta motiuni care sa reflecte pozitia ACJB cu privire la aspecte de interes general in ceea ce priveste profesia de consilier juridic ori statutul consilierului juridic;
g.)hotaraste dizolvarea si lichidarea asociatiei, precum si destinatia bunurilor ramase dupa lichidare;
h.)orice alte atributii stabilite prin lege sau prin statut.

B. Consiliul Director
Consiliul Director este alcatuit din 11 membri, alesi de Adunarea Generala. Membri consiliului sunt alesi pentru un mandat de 4 ani. Componenta primului Consiliu Director este stabilita prin Actul Constitutiv, pentru un mandat de 4 ani. Din Consiliul Director fac parte:
a.)un presedinte
b.)doi vicepresedinti
c.)un secretar general
d.)un secretar
e.)6 membri

Presedintele asociatiei este si presedintele Consiliului Director. Consiliul Director asigura punerea in executare a hotararilor Adunarii Generale.

Atributiile Consiliului Director sunt urmatoarele:
a.)prezinta Adunarii Generale raportul de activitate pe perioada anterioara, executarea bugetului de venituri si cheltuieli, bilantul contabil, proiectul bugetului de venituri si cheltuieli si proiectul programelor asociatiei;
b.)aproba organigrama si politica de personal ale asociatiei;
c.)elaboreaza Regulamentul de organizare si functionare a ACJB;
d.)elaboreaza Regulamentele de functionare ale comisiilor de lucru;
e.)apara si reprezinta interesele profesionale ale membrilor lor inclusiv in fata instantelor judecatoresti si a altor autoritati publice;
f.)gestioneaza bunurile ACJB;
g.)incheie acte juridice in numele si pe seama asociatiei;
h.)aplica, la propunerea Comisiilor de lucru, sanctiunile prevazute de prezentul Statut;
i.)alege dintre membrii sai presedintii comisiilor de lucru si numeste membri acestora;
j.)intocmeste evidentele consilierilor juridici si actualizeaza permanent evidenta, iar la sfarsitul fiecarui an le va comunica organelor prevazute de lege;
k.)orice alte atributii pe care legea sau Statutul ACJB le stabileste in sarcina sa.