Drapel Romania Drapel Uniunea Europeana
Asociatia ProJure Romania Asociatia Consilierilor Juridici din Bacau

Proiecte legislative asociatia consilierilor juridici Bacau

La nivelul Federatiei „ProJure” Romania a fost initiata o Propunere legislativa privind organizarea si exercitarea activitatilor de asistenta si reprezentare juridica, pe care Asociatia Consilierilor Juridici Bacau o sustine.

Propunerea legislativa constituie o baza pentru elaborarea unui act normativ nou. Forma finala urmeaza a se inainta Parlamentului Romaniei care si-a manifestat dorinta de a ne sprijini, dar sarcina elaborarii proiectului revine asociatiilor profesionale.

In aceeasi masura, Asociatia Consilierilor Juridici Bacau si-a manifestat deplina sustinere fata de Proiectul Domnului Deputat Grosaru Mircea - Propunere legislativa privind reforma unor profesii juridice, respinsa de catre Senat la data de 22.05.2006 si respiunsa de catre Camera Deputatilor la data de 09.10.2007 . Consultarea proiectului se poate face la adresa: http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=10552

Existenta unor profesii legale separate (avocati, consilieri juridici, notari, judecatori, procurori) cu functii diferite, dar cu trasaturi comune (practica dreptului, independenta in actul profesional) si scop final comun (protectia si exercitiul drepurilor si libertatilor civile, realizarea acestor drepturi, realizarea sau sprijinirea directa si indirecta a actului de justitie) a impus o schimbare de optica si din partea Uniunii Nationale a Barourilor din Romania, care dupa atatia ani de ignorare completa a considerat ca fiind necesara unificarea profesiilor legale intr-un singur corp profesional, care sa respecte aceleasi reguli legale, statutare, etice si deontologice. Anteproiectul de lege a profesiei legale, initiat in acest sens, isi propune unificarea profesiilor legale intr-un singur corp profesional.

Pana la a se realiza aceasta profunda reforma a profesiilor juridice, Asociatia Consilierilor Juridici Bacau a identificat o serie de acte normative discriminatoare in priviinta consilierilor juridici, propunand in acest sens un Proiect de Lege pentru modificarea art.33, alin. (7) din Legea nr.303/2004 privind statulul judecatorilor si procurorilor, republicata in M.O. nr.826/13.09.2005, cu modificarile si completarile ulterioare:
Articol unic. Alineatul (7) al articolului 33, din Legea nr.303/2004 privind statulul judecatorilor si procurorilor, republicata in Monitorul Oficial, Partea I, nr.826 din 13.09.2005, cu modificarile si completarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
(7) Persoanele care au indeplinit functia de magistrat-asistent la Inalta Curte de Casatie si Justitie cel putin 10 ani si care si-au incetat activitatea din motive neimputabile, precum si avocatii si consilierii juridici cu o vechime in profesie de cel putin 10 ani pot fi numite, fara concurs, la judecatorii sau parchetele care functioneaza pe langa acestea.”
Stadiul proiectului poate fi consultat pe site-ul Camerei Deputatilor:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=7232
Proiectul a fost insa respins definitiv de catre Senat la data de 07.09.2006, punctul de vedere al Guvernului fiind unul apt de oprobiul public al tuturor consilierilor juridici din Romania.
Acelasi Guvern care a emis punctul de vedere mai sus mentionat, tinand seama si de Hotararea Consiliului National pentru Combaterea Discriminarii nr. 59/2007, prin care acesta a constatat ca fiind discriminatorie neincluderea in lege a unor categorii de personal cu aceeasi pregatire juridica (ofiterii de politie si grefierii cu studii superioare juridice), in vederea admiterii in magistratura pe baza de concurs, a eliminat in cele din urma si discriminarile care existau la numirea, fara concurs, la judecatorii sau parchetele care functioneaza pe langa acestea a numai unora dintre profesiile juridice care indeplineau conditia vechimii de 10 ani.
Astfel, prin Art.I, pct.4 din Ordonanta de urgenta nr. 100/2007 pentru modificarea si completarea unor acte normative in domeniul justitiei, publicata in Monitorul Oficial, Partea I nr. 684 din 08/10/2007, articolul 33, alineatele (5)-(10) din Legea nr. 303/2004 privind statutul judecatorilor si procurorilor au fost abrogate.
De asemenea, Asociatia Consilierilor Juridici Bacau si-a manifestat deplina sustinere fata de Proiectul Domnului Deputat Constantin Niculescu http://www.cdep.ro/proiecte/2004/300/40/0/pl340.pdf, care intentiona sa elimine regimul discriminatoriu creat prin compatibilizarea exercitarii profesiei de consilier juridic doar cu activitatea didactica universitara, excluzandu-i de la prestarea unei functii didactice in invatamantul preuniversitar, in antiteza cu alte profesii juridice similare. Propunerea de lege pentru modificarea art.11, lit.a) din Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic a fost respinsa de catre Senat la data de 26.05.2004, si respinsa de catre Camera Deputatilor la data 29.06.2004.

Consultarea proiectului se poate face site-ul:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=5604

Pentru eliminarea oricarei forme de tratament discriminatoriu in raport de cetatenie in ceea ce priveste accesul la o profesie si conditiile de exercitare a acesteia, a fost adoptata Legea nr.246/2006 pentru completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, publicata in Monitorul Oficial nr. 556 din 27-06-2006.

Consultarea proiectului se poate face site-ul:
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/300/00/3/leg_pl303_06.pdf

Semnalam si urmatoarele propuneri de modificare a Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic, unele respinse definitiv, altele aflate in procedura legislativa fie la Senat, fie la Camera Deputatilor:

-Proiect de lege pentru modificarea si completarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic:
http://www.cdep.ro/proiecte/2006/500/00/2/pl502.pdf;

Consultarea proiectului se poate face site-ul:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=2&idp=6694 ;

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov. 2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic:
http://www.cdep.ro/proiecte/bp/2009/300/70/4/pl374.pdf

Consultarea proiectului se poate face site-ul:
http://www.cdep.ro/pls/proiecte/upl_pck.proiect?cam=1&idp=14234;

- Propunere legislativa pentru modificarea si completarea Legii nr.514/28 nov.2003 pentru organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic -L423/2009. Documente asociate proiectului de lege pot fi consultate pe site-ul:
http://webapp.senat.ro/senat.proiect.asp?cod=14234&POS=0

- Propunere legislativa pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea si functionarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare – L243/2009. Documente asociate proiectului de lege pot fi consultate pe site-ul:
http://webapp.senat.ro/senat.proiect.asp?cod=14070&pos=0

Ca o schimbare de optica, Guvernul Romaniei, prin Ministerul Justitiei, la formularea Punctelor de vedere cu privire la Propunerile legislative pentru modificarea Legii nr.514/2003 privind exercitarea si functionarea profesiei de consilier juridic, cu modificarile si completarile ulterioare, a recunoscut, in sfarsit, in anul 2009, faptul ca:

- U.C.C.J.R. nu este un organizata ca un “corp profesional” cata vreme Legea nr. 514/2003 se refera la asociatii profesionale, asadar, la asociatiile constituite in temeiul dreptului la asociere (art. 40 din Constitutia Romaniei, republicata) si in concordanta cu Ordonanta Guvernului nr. 26/2000 cu privire la asociatii si fundatii, iar nu la un „corp profesional”;

- U.C.C.J.R. nu a fost abilitata prin Legea nr.514/2003 sa asigure punerea in aplicare a prevederilor acesteia si nici nu are atributii de autoreglementare si de organizare a profesiei de consilier juridic la nivel national;

- Statutul profesiei de consilier juridic reglementeaza - abuziv si ilegal - organizarea acestei profesii „ca un corp profesional";

- Adoptarea unui statut al profesiei de consilier juridic este lipsita de temei legal. Legea nr. 514/2003 face referire la statutele profesionale ale asociatiilor de consilieri juridici, si nu la statutul profesiei;

- Statutul profesiei de consilier juridic a fost publicat in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, fara respectarea dispozitiilor art.5 lit.j) din Legea nr.202/1998 privind organizarea Monitorului Oficial al Romaniei. Ceea ce ramane un deziderat comun este ca modificarea Legii nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic se impune cu necesitate si de urgenta pentru a reda demnitatea acestei profesii juridice integrate in sistemul juridic romanesc, iar concurenta profesionistilor dreptului pe piata serviciilor juridice trebuie sa fie libera si nediscriminatorie.

Propunerile dvs. formulate in scris le asteptam la sediul ACJB, pentru a fi luate in considerare la formularea modificarilor si completarilor la Legea nr.514/2003 privind organizarea si exercitarea profesiei de consilier juridic.